Osoby do kontaktu:

Stanisława Retmaniak

animatorka, ekspertka ds. rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej

Małgorzata Dymowska

animatorka,
Ekspertka ds. wsparcia pes

Magdalena Pachel

koordynatorka projektu, ekspertKa ds. wsparcia pes

Zbigniew Wejcman

animator

Katarzyna Sekutowicz

koordynatorka merytoryczna owes, doradczyni kluczowa

Agnieszka Iwaniak

koordynatorka projektu

ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa

/wejście od ul. Kubusia Puchatka/

NIP 5272258873

współpraca:

Biuro BORIS jest częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową – mamy podjazd, toalety nie są dostosowane. W razie potrzeby organizujemy spotkania w miejscu dogodnym dla Klientów, także dojeżdżamy na terenie woj. mazowieckiego.

Księga skarg i pochwał

Wszelkie uwagi związane z pracą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz jakością usług wsparcia ekonomii społecznej można zgłaszać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem OWES:

  • +48 22 620 31 92
  • pocztą lub osobiście w biurze projektu przy ul. Wareckiej 4/6, 00-040 Warszawa

bądź bezpośrednio do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na adres kontakt.akses@mrpips.gov.pl.

 
zamknij