Wspieramy rozwój gospodarczy organizacji pozarządowych. Pomagamy mieszkańcom, działaczom, organizacjom i samorządom tworzyć przedsiębiorstwa społeczne na Mazowszu.

Wspieramy rozwój gospodarczy organizacji pozarządowych. Pomagamy mieszkańcom, działaczom, organizacjom i samorządom tworzyć przedsiębiorstwa społeczne na Mazowszu.

24.11.2022 - Dyskusja otwarta:
Ekonomia społeczna
- ekonomią nowych możliwości

Miejsce: on-line na platformie QiqoChat
Dla kogo: samorządy, podmioty ekonomii społecznej, każda osoba zainteresowana ekonomią społeczną

Spotkanie będzie w formule "open space", tj. będzie możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami i osiągnięciami, zobaczenia jak inni wdrażają ekonomię społeczną, zainspirowania się ciekawymi rozwiązaniami, poszukania razem odpowiedzi na ważne dla Ciebie pytania.
Zarejestruj się! - kliknij "czytaj więcej".

czytaj więcej


LINK DO REJESTRACJI

Może są tematy związane z ekonomią społeczną, na które chcesz porozmawiać, np.: deinstytucjonalizacja usług społecznych, pieniądze na działania reintegracyjne, zmiany wprowadzone ustawą o ekonomii społecznej, wprowadzanie rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej do samorządowej polityki publicznej, itp.? A może realizujesz już działania z ekonomii społecznej i chcesz o tym opowiedzieć innym, albo usłyszeć jak inni radzą sobie z podobnymi wyzwaniami? A może coś innego nurtuje Cię w obszarze ekonomii społecznej?

Każdy temat, który Cię interesuje możesz zaproponować do rozmowy podczas naszego spotkania. To czy on się pojawi, zależy od Ciebie!

Proponowana przez nas formuła otwartej dyskusji (tzw. open space) zakłada, możliwość zgłoszenia przez każdą obecną osobę tematu do rozmowy i utworzenie grupy zainteresowanej dyskusją na ten temat. Każda osoba uczestnicząca może dołączyć do rozmowy na dowolny ze zgłoszonych tematów.

Otwarta dyskusja opiera się na 4 zasadach:
1. Obecni tu, to właściwi ludzie na właściwym miejscu.
2. Cokolwiek się tu wydarzy, to właśnie to, co mogło się wydarzyć.
3. Zaczyna się wtedy, gdy czas dojrzeje. Ciekawe pomysły czy przełomowe idee nie przychodzą na zamówienie.
4. Koniec znaczy koniec. Jeżeli jakiś temat okaże się już dla mnie mało użyteczny, przechodzę do innej grupy. Jeżeli natomiast zaplanowany czas się kończy, a właśnie zaczyna się ciekawa dyskusja, umawiam się na kontynuację tematu w innym miejscu i w innym czasie.

Ramowy program spotkania:
czwartek, 24 listopada 2022

10.15 Logowanie się uczestników
10.30 Start

 • informacja na temat kontekstu spotkania
 • przedstawienie sposobu pracy podczas spotkania
 • zbieranie tematów do rozmów
 • rozmowy w małych grupach (kilka grup pracuje równolegle) - I runda ok. 1 godz.
 • rozmowy w małych grupach (kilka nowych grup pracuje równolegle) - II runda ok. 1 godz.
 • spotkanie na forum i podsumowanie spotkania

14.00 Zakończenie spotkania

Będziesz z nami? Zarejestruj się: LINK DO REJESTRACJI

Zadanie publiczne „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1” jest współrealizowane przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, i jest sfinansowane ze środków budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego.


Archiwum aktualności


Listopad 2022: Informujemy, że w listopadzie 2022 przy wsparciu LOWES powstało  nowe miejsce pracy dla osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym we wspieranym przedsiębiorstwie społecznym - Fundacji Ternopilska z Żyrardowa! Gratulujemy i 

Lista rankingowa:

 1. Fundacja Ternopilska

Miejsce pracy powstało przy wsparciu projektu "Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion żyrardowski", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czerwiec 2022:  Firma UBS Business Solutions Poland sp. z o.o. ponownie przekazała 50.000 złotych na wsparcie dla 5 mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej!!! Środki mają  pomóc organizacjom rozwijać się, aby jak najlepiej wspierać społeczności lokalne, jednocześnie przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. ​

W 2022 środki na realizację projektów ramach Programu "wESpół wspieramy ekonomię społeczną" otrzymały:

 • Fundacja Mamy Wołomin
 • Fundacja Ternopilska
 • Fundacja Działaj do Woli
 • Stowarzyszenie W.A.R.K.A​.
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne Krzywy Teatr

Trzymamy kciuki za realizację projektów - relacje z wydarzeń pojawią się na FB Stowarzyszenia BORIS


Maj 2022: Firma UBS Business Solutions Poland sp. z o.o. ponownie przekazała 50.000 złotych na wsparcie dla 5 mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej!!! Środki mają  pomóc organizacjom rozwijać się, aby jak najlepiej wspierać społeczności lokalne, jednocześnie przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Nabór wniosków został przedłużony do 18 kwietnia 2022.

W tym roku Program ma trzy główne cele:

 1. zwiększenie wpływu na społeczności lokalne
 2. udział w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju:
 • Dobra jakość edukacji
 • Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Mniej nierówności
 1. zwiększenie dostępności oferty (usług/produktów) wśród osób / grup o szczególnych potrzebach (zagrożonych wykluczeniem społecznym).

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać zarejestrowane na obszarze wspieranym przez LOWES podmioty ekonomii społecznej (PES) spełniające łącznie dwa warunki:

 • Są zarejestrowane i działają na terenie powiatów grójeckiego, legionowskiego, sochaczewskiego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz m.st Warszawy,
 • Posiadają zarejestrowaną odpłatną działalność statutową (udokumentowaną odpowiednią uchwałą zarządu).

Kwota 50 000 zł zostanie rozdysponowana na realizację projektów dla 5 podmiotów w wysokości 10 000 zł każdy. W ramach wsparcia podmiot ekonomii społecznej powinien zrealizować przedsięwzięcie  realizujące wymienione wyżej cele.

Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 31 sierpnia 2022 r.

Nabór wniosków trwa do 18 kwietnia br.

Organizacje, które chciałyby przystąpić do programu, powinny zapoznać się  z poniższą dokumentacją:

Regulamin - pobierz 

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Wzór sprawozdania - pobierz

a następnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres wespol@boris.org.pl do 18 kwietnia 2022 do godziny 23.59.

Informacji udzielają: Stanisława Retmaniak, tel. 884 883 148, staska@boris.org.pl oraz Agnieszka Iwaniak agnieszka@boris.org.pl


Marzec 2022: Jeśli uważasz, że w pracy bardziej liczą się ludzie niż zysk, załóż z nami przedsiębiorstwo społeczne w formie stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej lub spółki non profit. Jeśli jesteś z powiatów: grójecki, sochaczewski lub żyrardowski, sprawdź ofertę dla osób indywidualnych i grup nieformalnych i zgłoś się do nas. Stwórz dla siebie i innych osób przyjazne miejsce pracy i miej wpływ na to, gdzie pracujesz. Jeśli już jesteś w stowarzyszeniu lub fundacji - nic straconego - pomożemy Ci w przekształceniu w przedsiębiorstwo społeczne.


Wrzesień 2021: I Wirtualne Targi Ekonomii Społecznej na Mazowszu
Wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej zapraszamy na transmisję - I Wirtualne Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej na Mazowszu "Mazowiecki Jarmark Rozmaitości". W czwartek 23 września 2021, o godz. 14.00 wejdź na link: https://sok.altasoft.eu/mjz2021/live


Sierpień 2021: REKRUTACJA - załóż stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socj., KGW lub inną formę PES
Masz pomysł na utworzenie Podmiotu Ekonomii Społecznej - np. fundacji, stowarzyszenia, spółki non profit, spółdzielni socjalnej, koła gospodyń wiejskich, lub innej formy łączącej działania społeczne z ekonomicznymi, na terenie powiatów: grójecki, sochaczewski lub żyrardowski? Sprawdź ofertę dla osób indywidualnych i grup nieformalnych i zgłoś się do nas - rekrutacja do bezpłatnego wsparcia LOWES trwa, liczy się kolejność zgłoszeń.


Czerwiec 2021: wESpół wspieramy ekonomię społeczną - 5 podmiotów ekonomii społecznej realizuje projekty dzięki wsparciu UBS!

Konkurs na realizację projektów wygrało 5 podmiotów z Mazowsza: Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie Animator, Koło Gospodyń Wiejskich z Goszczyna, Fundacja Otwarte Serce oraz Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza. Gratulujemy! Aktualności związane z realizacją projektów będą się pojawiać na Facebooku.


Kwiecień 2021: Rusza Program "wESpół - wspieramy ekonomię społeczną" Edycja 2021

Firma UBS po raz kolejny przekazała środki na realizację przedsięwzięć w trzech województwach - razem 50.000 złotych na wsparcie dla 5 mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej!!!

Ubiegaj się o środki na realizację projektu, który pomoże Twojej organizacji rozwinąć się i przetrwać trudny czas związany z epidemią COVID -19, a jednocześnie przyczyni się do wsparcia społeczności lokalnych.

Wiele podmiotów ekonomii społecznej w obecnym czasie mierzy się z problemem dostosowania się do zmienionej sytuacji epidemicznej, dalszego działania i rozwoju, utrzymania miejsc pracy.

Aby im w tym pomóc, firma UBS przekazała 50 000 zł na inicjatywy wspierające rozwój lokalnych społeczności na Mazowszu.  Podobnie jak w poprzednim roku, LOWES przy Stowarzyszeniu BORIS jest jednym z Partnerów UBS w realizacji Programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

W tym roku Program ma dwa główne cele:

 • zwiększenie szans na przetrwanie epidemii COVID-19 lub na adaptację do zmienionej sytuacji po epidemii
 • wsparcie rozwoju społeczności lokalnej.

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać zarejestrowane na obszarze wspieranym przez LOWES podmioty ekonomii społecznej (PES) spełniające łącznie dwa warunki:

 • Są zarejestrowane i działają na terenie powiatów grójeckiego, legionowskiego, mińskiego, otwockiego, sochaczewskiego, warszawsko-zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz m.st Warszawy,
 • Posiadają zarejestrowaną odpłatną działalność statutową (udokumentowaną odpowiednią uchwałą zarządu).

Kwota 50 000 zł zostanie rozdysponowana na realizację projektów dla 5 podmiotów w maksymalnej wysokości do 10 000 zł każdy. W ramach wsparcia podmiot ekonomii społecznej powinien zrealizować przedsięwzięcie, które pomoże organizacji dostosować się do zmienionej sytuacji epidemicznej, rozszerzyć ofertę, wypromować oferowane przez PES usługi lub towary, a jednocześnie będzie inicjatywą na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 31 sierpnia 2021 r.

Nabór wniosków trwa do 18 kwietnia br.

Organizacje, które chciałyby przystąpić do programu, powinny zapoznać się  z poniższą dokumentacją:

a następnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres wespol@boris.org.pl do 18 kwietnia 2021 do godziny 23.59.

Informacji udzielają: Stanisława Retmaniak, tel. 884 883 148, staska@boris.org.pl oraz Agnieszka Iwaniak agnieszka@boris.org.pl


Marzec 2021: Rekrutacja "Start-up Przedsiębiorczości Społecznej".

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Warszawy i powiatów żyrardowskiego, sochaczewskiego i grójeckiego do udziału w procesie rozwojowo - edukacyjnym przygotowującym do uruchomienia działalności ekonomicznej w NGO.

Tu znajdziesz szczegółowy opis procesu edukacyjno - rozwojowego "Start-up Przedsiębiorczości Społecznej" - przeczytaj, zanim zgłosisz chęć udziału.

Tu znajdziesz formularz zgłoszeniowy - pobierz, wypełnij i wyślij mailem na adres: agnieszka(at)boris.org.pl

Masz pytania? Napisz maila na adres agnieszka(at)boris.org.pl


Styczeń 2021: Podmioty Ekonomii Społecznej mogą liczyć na wsparcie w ramach rządowej Tarczy antykryzysowej. Wsparcie będzie realizowane do końca czerwca 2021, przy czym wnioski można składać do 10.06.2021. Poniżej zebraliśmy ofertę Powiatowych Urzędów Pracy dla podmiotów ze wspieranych przez LOWES powiatów.
Pobierz listę dostępnego wsparcia w ramach Tarczy.


Październik 2020: wESpół wspieramy ekonomię społeczną! ​Organizujemy na Mazowszu inicjatywę „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”. Fundatorem Programu jest firma UBS, która przeznaczyła 150 tys. zł na wsparcie mazowieckich PES. Dzięki temu 10 podmiotów realizuje w 2020 r. przedsięwzięcia, które pomogą im przetrwać epidemię, a jednocześnie są inicjatywą na rzecz wybranej grupy potrzebującej obecnie szczególnej uwagi.​


Kwiecień 2020: Tutaj znajdziecie informację o formach wsparcia dla organizacji oraz przedsiębiorstw społecznych w związku z COVID-19.

Od 10 marca 2020 trwa kampania #WłaśniePoTo. Mówimy o marzeniach o świecie, w którym stawia się w centrum godność człowieka, poczucie sensu, dobro, empatię, przedsiębiorczość i odpowiedzialność.

Chcemy pokazać, czym jest przedsiębiorczość społeczna i jak rozwiązywać problemy społeczne za pomocą metod biznesowych. Wszystko, czego chcielibyście się dowiedzieć o kampanii, znajdziecie tutaj .

Kim jesteś?

wybierz
odpowiednią dla siebie sekcję

osobą indywidualną
lub grupą nieformalną

organizacją
społeczną

przedsiębiorstwem
społecznym

instytucją
samorządową

Kilka słów o nas

LOWES jest Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu, prowadzonym przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
Oferujemy wsparcie merytoryczne dla środowisk zainteresowanych działaniem na rzecz ekonomii społecznej,  pomagamy zakładać i  rozwijać podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne.

Powiat sochaczewski

Powiat legionowski

Powiat wołomiński

Powiat żyrardowski

Powiat grójecki

P. warszawski-zachodni

Warszawa

Kilka słów o nas

LOWES jest Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu, prowadzonym przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
Oferujemy wsparcie merytoryczne dla środowisk zainteresowanych działaniem na rzecz ekonomii społecznej,  pomagamy zakładać i  rozwijać podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne.

Inspiracje

Odtwórz wideo
jak założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych?
Odtwórz wideo

jak założyć spółdzielnię socjalną osób fizycznych?

Odtwórz wideo
jak zdobyć wsparcie z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej?
Odtwórz wideo

Kampania społeczna #WŁAŚNIE PO TO

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest prowadzony
przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
BORIS.

zamknij