Wspieramy rozwój gospodarczy organizacji pozarządowych. Pomagamy mieszkańcom, działaczom, organizacjom i samorządom tworzyć przedsiębiorstwa społeczne na Mazowszu.

Wspieramy rozwój gospodarczy organizacji pozarządowych. Pomagamy mieszkańcom, działaczom, organizacjom i samorządom tworzyć przedsiębiorstwa społeczne na Mazowszu.

wESpół wspieramy Ekonomię
Społeczną - wyniki 2022

Firma UBS Business Solutions Poland sp. z o.o. ponownie przekazała 50.000 złotych na wsparcie dla 5 mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej!!! Środki mają  pomóc organizacjom rozwijać się, aby jak najlepiej wspierać społeczności lokalne, jednocześnie przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Kliknij "Czytaj więcej", aby poznać zwycięsców konkursu w tegorocznej edycji Programu wESpół.

czytaj więcej


W 2022 środki na realiację projektów ramach Programu "wESpół wspieramy ekonomię społeczną" otrzymały:

 • Fundacja Mamy Wołomin
 • Fundacja Ternopilska
 • Fundacja Działaj do Woli
 • Stowarzyszenie W.A.R.K.A​.
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne Krzywy Teatr

Trzymamy kciuki za realizację projektów - relacje z wydarzeń pojawią się na FB Stowarzyszenia BORIS

Archiwum aktualności

Maj 2022: 

Firma UBS Business Solutions Poland sp. z o.o. ponownie przekazała 50.000 złotych na wsparcie dla 5 mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej!!! Środki mają  pomóc organizacjom rozwijać się, aby jak najlepiej wspierać społeczności lokalne, jednocześnie przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Nabór wniosków został przedłużny do 18 kwietnia 2022

W tym roku Program ma trzy główne cele:

 1. zwiększenie wpływu na społeczności lokalne
 2. udział w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju:
 • Dobra jakość edukacji
 • Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Mniej nierówności
 1. zwiększenie dostępności oferty (usług/produktów) wśród osób / grup o szczególnych potrzebach (zagrożonych wykluczeniem społecznym).

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać zarejestrowane na obszarze wspieranym przez LOWES podmioty ekonomii społecznej (PES) spełniające łącznie dwa warunki:

 • Są zarejestrowane i działają na terenie powiatów grójeckiego, legionowskiego, sochaczewskiego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz m.st Warszawy,
 • Posiadają zarejestrowaną odpłatną działalność statutową (udokumentowaną odpowiednią uchwałą zarządu).

Kwota 50 000 zł zostanie rozdysponowana na realizację projektów dla 5 podmiotów w wysokości 10 000 zł każdy. W ramach wsparcia podmiot ekonomii społecznej powinien zrealizować przedsięwzięcie  realizujące wymienione wyżej cele.

Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 31 sierpnia 2022 r.

Nabór wniosków trwa do 18 kwietnia br.

Organizacje, które chciałyby przystąpić do programu, powinny zapoznać się  z poniższą dokumentacją:

Regulamin - pobierz 

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Wzór sprawozdania - pobierz

a następnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres wespol@boris.org.pl do 18 kwietnia 2022 do godziny 23.59.

Informacji udzielają: Stanisława Retmaniak, tel. 884 883 148, staska@boris.org.pl oraz Agnieszka Iwaniak agnieszka@boris.org.pl

Marzec 2022: Jeśli uważasz, że w pracy bardziej liczą się ludzie niż zysk, załóż z nami przedsiębiorstwo społeczne w formie stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej lub spółki non profit. Jeśli jesteś z powiatów: grójecki, sochaczewski lub żyrardowski, sprawdź ofertę dla osób indywidualnych i grup nieformalnych i zgłoś się do nas. Stwórz dla siebie i innych osób przyjazne miejsce pracy i miej wpływ na to, gdzie pracujesz. Jeśli już jesteś w stowarzyszeniu lub fundacji - nic straconego - pomożemy Ci w przekształceniu w przedsiębiorstwo społeczne

Wrzesień 2021: I Wirtualne Targi Ekonomii Społecznej na Mazowszu
Wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej zapraszamy na transmisję - I Wirtualne Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej na Mazowszu "Mazowiecki Jarmark Rozmaitości". W czwartek 23 września 2021, o godz. 14.00 wejdź na link: https://sok.altasoft.eu/mjz2021/live

Sierpień 2021: REKRUTACJA - załóż stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socj., KGW lub inną formę PES
Masz pomysł na utworzenie Podmiotu Ekonomii Społecznej - np. fundacji, stowarzyszenia, spółki non profit, spółdzielni socjalnej, koła gospodyń wiejskich, lub innej formy łączącej działania społeczne z ekonomicznymi, na terenie powiatów: grójecki, sochaczewski lub żyrardowski? Sprawdź ofertę dla osób indywidualnych i grup nieformalnych i zgłoś się do nas - rekrutacja do bezpłatnego wsparcia LOWES trwa, liczy się kolejność zgłoszeń.

Czerwiec 2021: wESpół wspieramy ekonomię społeczną - 5 podmiotów ekonomii społecznej realizuje projekty dzięki wsparciu UBS!

Konkurs na realizację projektów wygrało 5 podmiotów z Mazowsza: Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie Animator, Koło Gospodyń Wiejskich z Goszczyna, Fundacja Otwarte Serce oraz Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza. Gratulujemy! Aktualności związane z realizacją projektów będą się pojawiać na Facebooku.  

Kwiecień 2021: Rusza Program "wESpół - wspieramy ekonomię społeczną" Edycja 2021

Firma UBS po raz kolejny przekazała środki na realizację przedsięwzięć w trzech województwach - razem 50.000 złotych na wsparcie dla 5 mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej!!!

Ubiegaj się o środki na realizację projektu, który pomoże Twojej organizacji rozwinąć się i przetrwać trudny czas związany z epidemią COVID -19, a jednocześnie przyczyni się do wsparcia społeczności lokalnych.

Wiele podmiotów ekonomii społecznej w obecnym czasie mierzy się z problemem dostosowania się do zmienionej sytuacji epidemicznej, dalszego działania i rozwoju, utrzymania miejsc pracy.

Aby im w tym pomóc, firma UBS przekazała 50 000 zł na inicjatywy wspierające rozwój lokalnych społeczności na Mazowszu.  Podobnie jak w poprzednim roku, LOWES przy Stowarzyszeniu BORIS jest jednym z Partnerów UBS w realizacji Programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

W tym roku Program ma dwa główne cele:

 • zwiększenie szans na przetrwanie epidemii COVID-19 lub na adaptację do zmienionej sytuacji po epidemii
 • wsparcie rozwoju społeczności lokalnej.

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać zarejestrowane na obszarze wspieranym przez LOWES podmioty ekonomii społecznej (PES) spełniające łącznie dwa warunki:

 • Są zarejestrowane i działają na terenie powiatów grójeckiego, legionowskiego, mińskiego, otwockiego, sochaczewskiego, warszawsko-zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz m.st Warszawy,
 • Posiadają zarejestrowaną odpłatną działalność statutową (udokumentowaną odpowiednią uchwałą zarządu).

Kwota 50 000 zł zostanie rozdysponowana na realizację projektów dla 5 podmiotów w maksymalnej wysokości do 10 000 zł każdy. W ramach wsparcia podmiot ekonomii społecznej powinien zrealizować przedsięwzięcie, które pomoże organizacji dostosować się do zmienionej sytuacji epidemicznej, rozszerzyć ofertę, wypromować oferowane przez PES usługi lub towary, a jednocześnie będzie inicjatywą na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 31 sierpnia 2021 r.

Nabór wniosków trwa do 18 kwietnia br.

Organizacje, które chciałyby przystąpić do programu, powinny zapoznać się  z poniższą dokumentacją:

a następnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres wespol@boris.org.pl do 18 kwietnia 2021 do godziny 23.59.

Informacji udzielają: Stanisława Retmaniak, tel. 884 883 148, staska@boris.org.pl oraz Agnieszka Iwaniak agnieszka@boris.org.pl


Marzec 2021: Rekrutacja "Start-up Przedsiębiorczości Społecznej".

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Warszawy i powiatów żyrardowskiego, sochaczewskiego i grójeckiego do udziału w procesie rozwojowo - edukacyjnym przygotowującym do uruchomienia działalności ekonomicznej w NGO.

Tu znajdziesz szczegółowy opis procesu edukacyjno - rozwojowego "Start-up Przedsiębiorczości Społecznej" - przeczytaj, zanim zgłosisz chęć udziału.

Tu znajdziesz formularz zgłoszeniowy - pobierz, wypełnij i wyślij mailem na adres: agnieszka(at)boris.org.pl

Masz pytania? Napisz maila na adres agnieszka(at)boris.org.pl


Styczeń 2021: Podmioty Ekonomii Społecznej mogą liczyć na wsparcie w ramach rządowej Tarczy antykryzysowej. Wsparcie będzie realizowane do końca czerwca 2021, przy czym wnioski można składać do 10.06.2021. Poniżej zebraliśmy ofertę Powiatowych Urzędów Pracy dla podmiotów ze wspieranych przez LOWES powiatów.
Pobierz listę dostępnego wsparcia w ramach Tarczy.

Październik 2020: wESpół wspieramy ekonomię społeczną! ​Organizujemy na Mazowszu inicjatywę „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”. Fundatorem Programu jest firma UBS, która przeznaczyła 150 tys. zł na wsparcie mazowieckich PES. Dzięki temu 10 podmiotów realizuje w 2020 r. przedsięwzięcia, które pomogą im przetrwać epidemię, a jednocześnie są inicjatywą na rzecz wybranej grupy potrzebującej obecnie szczególnej uwagi.​

Kwiecień 2020: Tutaj znajdziecie informację o formach wsparcia dla organizacji oraz przedsiębiorstw społecznych w związku z COVID-19.

Od 10 marca 2020 trwa kampania #WłaśniePoTo. Mówimy o marzeniach o świecie, w którym stawia się w centrum godność człowieka, poczucie sensu, dobro, empatię, przedsiębiorczość i odpowiedzialność.

Chcemy pokazać, czym jest przedsiębiorczość społeczna i jak rozwiązywać problemy społeczne za pomocą metod biznesowych. Wszystko, czego chcielibyście się dowiedzieć o kampanii, znajdziecie tutaj .

Kim jesteś?

wybierz
odpowiednią dla siebie sekcję

osobą indywidualną
lub grupą nieformalną

organizacją
społeczną

przedsiębiorstwem
społecznym

instytucją
samorządową

Kilka słów o nas

LOWES jest Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu, prowadzonym przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
Oferujemy wsparcie merytoryczne dla środowisk zainteresowanych działaniem na rzecz ekonomii społecznej,  pomagamy zakładać i  rozwijać podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne.

Powiat sochaczewski

Powiat legionowski

Powiat wołomiński

Powiat żyrardowski

Powiat grójecki

P. warszawski-zachodni

Warszawa

Kilka słów o nas

LOWES jest Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu, prowadzonym przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
Oferujemy wsparcie merytoryczne dla środowisk zainteresowanych działaniem na rzecz ekonomii społecznej,  pomagamy zakładać i  rozwijać podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne.

Inspiracje

Odtwórz wideo
jak założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych?
Odtwórz wideo

jak założyć spółdzielnię socjalną osób fizycznych?

Odtwórz wideo
jak zdobyć wsparcie z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej?
Odtwórz wideo

Kampania społeczna #WŁAŚNIE PO TO

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest prowadzony
przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
BORIS.

zamknij