Osoby do kontaktu:

Stanisława Retmaniak

animatorka, ekspertka ds. rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej

Katarzyna Sekutowicz

koordynatorka merytoryczna LOWES, doradczyni kluczowa

Magdalena Pachel

doradczyni kluczowa, ANIMATORKA, koordynatorka projektu

Zbigniew Wejcman

animator, DORADCA KLUCZOWY

Katarzyna Leśko

ekspertKa ds. wsparcia pes, specjalistka ds. reintegracji

Agnieszka Iwaniak

koordynatorka projektu

ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa

/wejście od ul. Kubusia Puchatka/

NIP 5272258873

współpraca:

Biuro BORIS jest częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową – mamy podjazd, toalety nie są dostosowane. W razie potrzeby organizujemy spotkania w miejscu dogodnym dla Klientów, także dojeżdżamy na terenie woj. mazowieckiego.

Księga skarg i pochwał

Wszelkie uwagi związane z pracą Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz jakością usług wsparcia ekonomii społecznej można zgłaszać do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem OWES:

  • +48 22 890 94 49
  • pocztą lub osobiście w biurze projektu przy ul. Wareckiej 4/6, 00-040 Warszawa

bądź bezpośrednio do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej na adres kontakt.akses@mrpips.gov.pl.

 
zamknij