Osoby do kontaktu:

Stanisława Retmaniak

animatorka, specjalistka ds. rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej

Katarzyna Sekutowicz

koordynatorka merytoryczna LOWES, doradczyni kluczowa

Magdalena Pachel

doradczyni kluczowa, specjalistka ds rozwoju pes, koordynatorka projektu

Zbigniew Wejcman

animator, DORADCA KLUCZOWY

Katarzyna Leśko

doradczyni kluczowa, specjalistka ds rozwoju pes

Agnieszka Iwaniak

koordynatorka projektów

Agata Słowińska

animatorka, Specjalistka ds. rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej

Joanna Kubińska

Koordynatorka projektów

ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa

/wejście od ul. Kubusia Puchatka/

NIP 5272258873

Biuro BORIS jest częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową – mamy podjazd, toalety nie są dostosowane. W razie potrzeby organizujemy spotkania w miejscu dogodnym dla Klientów, także dojeżdżamy na terenie woj. mazowieckiego.

Księga skarg i pochwał

Wszelkie uwagi związane z pracą Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz jakością usług wsparcia ekonomii społecznej można zgłaszać do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem OWES:

bądź bezpośrednio do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej na adres kontakt.akses@mrips.gov.pl.