W Stowarzyszeniu BORIS od 2011 roku prowadzimy działania w obszarze ekonomii społecznej. Jesteśmy po to, by w lokalnych wspólnotach powstawały przedsiębiorstwa społeczne. Dzięki temu mieszkańcy, pozostający dotąd na uboczu rynku pracy, wychodzą na prostą i znajdują pracę, a firmy wspierają rozwój społeczności lokalnych.
W ciągu ostatnich 3 lat pomogliśmy utworzyć 15 przedsiębiorstw społecznych, świadczących takie usługi jak prowadzenie żłobka i przedszkola, kawiarni, firmy budowlanej, czy oferujące usługi sprzątania lub testowania stron internetowych. Pracę w nich znalazło ponad 100 osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, długotrwale bezrobotne, osoby wychodzące z bezdomności).

Co robimy?

Oferujemy szerokie wsparcie merytoryczne (m.in. specjalistyczne szkolenia, doradztwo) środowiskom zainteresowanym działaniem na rzecz ekonomii społecznej oraz możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego dla osób oraz podmiotów chcących założyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej (PES) czy przedsiębiorstwo społeczne (PS). Pomagamy samorządom chcącym wspierać podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne poprzez stosowanie klauzul społecznych, a także przedsiębiorcom sektora prywatnego chcącym nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi.
 
Zapraszamy, jeśli jesteś:
oraz mieszkasz lub działasz na Mazowszu, na obszarze objętym projektem.

Mapa województwa Mazowieckiego

z zaznaczonymi powiatami w których działa OWES i wsparte przez nas przedsiębiorstwa społeczne

Powiat sochaczewski

Powiat legionowski

Powiat wołomiński

Powiat żyrardowski

Powiat miński

Powiat otwocki

Powiat grójecki

P. warszawski-zachodni

Warszawa

Mapa województwa Mazowieckiego

z zaznaczonymi powiatami w których działa OWES i wsparte przez nas przedsiębiorstwa społeczne

Powiat sochaczewski

Powiat legionowski

Powiat wołomiński

Powiat żyrardowski

Powiat miński

Powiat otwocki

Powiat grójecki

P. warszawskizachodni

Warszawa

Lista wspieranych przez nas przedsiębiorstw społecznych

Warszawa

Datco sp. z o.o.

 • ul. Dzielna 17/69, 01-029 Warszawa
 • +48 664 438 833, +48 692 883 388

Fundacja Białoruski Dom

 • ul. Wiejska 13/3, 00-480 Warszawa
 • +48 226 227 701

Fundacja Deaf Respect

 • ul. Czechowa 2/146, 01-912 Warszawa
 • +48 694 771 679

Spółdzielnia Socjalna WOLA

 • ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa
 • +48 22 273 03 92

Spółdzielnia Socjalna BioValley

 • ul. Złota 9/14, 00-019 Warszawa
 • +48 536 410 900

powiat warszawski - zachodni

Farma Prowincja sp. z o.o.

 • ul. Wyjątkowa 31, 05-092 Łomianki
 • +48 664 854 524

TONO Praca Spółka z.o.o.

 • ul. Brzozowa 75, 05-080 Laski
 • +48 22 69 00 900

Fundacja Zmysłosfera

 • ul. Sokołowskiego 20, 05-080 Izabelin

powiat grodziski (do 04.2019r)

Fundacja na Rzecz Rozwoju oraz Edukacji Dzieci i Młodzieży

 • ul. Dworska 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • +48 510 173 666

powiat legionowski

Spółdzielnia Socjalna Jedni Drugim

 • ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20/22, 05-120 Legionowo
 • +48 501 780 170

IOLITE GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non profit

powiat pruszkowski (do 04.2019r)

Polak&Polak non profit sp. z o.o.

 • ul. Leśna 23/1, 05-840 Brwinów
 • +48 609 772 872

powiat sochaczewski

Pyszne Socho not-for-profit sp. z o.o.

 • ul. Mickiewicza 5, 96-501 Sochaczew
 • +48 606 336 939

powiat wołomiński

Faktoria Spółdzielnia Socjalna w Zielonce

 • ul. Ks. Ignacego Skorupki 2, 05-220 Zielonka
 • +48 501 784 043

Spółdzielnia Socjalna Pożytek

 • ul. Warszawska 11, 05-240 Tłuszcz
 • +48 609 742 227

powiat żyrardowski

Fundacja Ternopilska

 • ul. Narutowicza 32/6, 96-300 Żyrardów

Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit sp. z o.o.

 • ul. Wasilewskiego 9, 96-300 Żyrardów
 • +48 516 708 771

HR Fair Play sp. z o.o.

 • ul. 1 Maja 54, 96-300 Żyrardów

Spółdzielnia Socjalna "Wspólnie"

 • Jana III Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska3
Nasze działania są obecnie współfinansowane ze środków publicznych, w ramach następujących projektów:

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie żyrardowskim

(Lider: BORIS, Partner: FISE) – projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020. Cel projektu: zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań. Wartość projektu: 723 502,50 zł; finansowanie z UE 578 802 zł na lata 2019-2022.

(Lider: FISE, Partnerzy: BORIS, FRSO) – projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Cel projektu: zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań. Wartość projektu: 5 846 926,80 zł; finansowanie z UE 4 677 541,44 zł na lata 2019-2022.

Efektywnie –Fachowo – Skutecznie. Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Żyrardowie

– zadanie publiczne współfinasowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowane w okresie 22.05.2019-31.12.2021.

Efektywnie –Fachowo – Skutecznie. Rozwój Ekonomii Społecznej w Subregionie warszawsko – wschodnim

– zadanie publiczne współfinasowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowane w okresie 22.05.2019-31.12.2021.

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

– zadanie publiczne współfinasowane ze środków m. st. Warszawy, w ramach którego wspieramy warszawskie podmioty ekonomii społecznej i prowadzimy szkołę przedsiębiorczości.

zamknij