Stowarzyszenie BORIS od 2011 roku realizuje projekty, których celem jest wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu. W latach 2011 – 2014 w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (Lider: FISE, Partner: BORIS) i Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej OWIES (BORIS, projekt realizowany samodzielnie):
 • prowadziliśmy działania w Warszawie i kilku mazowieckich powiatach (m.in. przasnyskim, węgrowski, żyrardowskim, makowskim),
 • pomogliśmy utworzyć 34 nowe podmioty ekonomii społecznej,
 • wsparliśmy 26 istniejących PES w przygotowaniu się i zarejestrowaniu działalności gospodarczej,
 • w 27 środowiskach wiejskich na Mazowszu zrealizowaliśmy program Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej, w których 88 osób z terenów wiejskich skorzystało ze szkoleń, wizyt studyjnych i doradztwa oraz wzięło udział w konferencjach i spotkaniach na temat rozwoju ekonomii społecznej na wsi,
 • prowadziliśmy poradnię na temat ekonomizacji PES: ponad 500 godzin porad prawnych, ponad 250 porad ogólnych z zakresu ekonomii społecznej, 300 godzin konsultacji specjalistycznych, całoroczna obsługa księgowa dla ponad 40 PES,
 • zrealizowaliśmy cykle edukacyjne Kuźnia Profesjonalistów, Uniwersytet Przedsiębiorczości SES, ES w praktyce, Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej: 674 przeszkolonych osób, 1146 godziny szkoleniowe,
 • przygotowaliśmy i opublikowaliśmy 42 teksty promujące ekonomię społeczną w mediach i w Internecie,
 • stworzyliśmy Narzędzie Oceny Gotowości Organizacji do Działalności Ekonomicznej,
 • zorganizowaliśmy 2 Mazowieckie Fora Współpracy dla 150 osób.
W latach 2016 – 2019 zrealizowaliśmy kolejne dwa projekty OWES współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach m.st. Warszawa i warszawsko-wschodnim” (Lider: FISE, Partnerzy: BORIS, FRSO) oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko-zachodnim (Lider: BORIS, Partner: FISE). W ramach tych projektów:
 • prowadziliśmy działania w Warszawie i okolicznych powiatach (m.in. żyrardowskim, grójeckim, warszawskim-zachodnim, wołomińskim, legionowskim),
 • objęliśmy wsparciem ponad 170 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i prawie 100 podmiotów ekonomii społecznej,
 • pomogliśmy utworzyć 15 przedsiębiorstw społecznych, w których pracę znalazło ponad 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • 17 organizacjom pozarządowym pomogliśmy przygotować się, zarejestrować i rozpocząć prowadzenie działalności statutowej odpłatnej lub działalności gospodarczej,
 • przeprowadziliśmy ponad 1000 godzin doradztwa specjalistycznego i szkoleń dla PES, w ramach dopasowanych do potrzeb indywidualnych ścieżek wsparcia.
W latach 2019 – 2021 zrealizowaliśmy dwa projekty OWES współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (Lider: FISE, Partnerzy: BORIS, FRSO) oraz Loklany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion żyrardowski (Lider: BORIS, Partner: FISE) oraz samodzielnie dwa projekty współfinasowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: „Efektywnie –Fachowo – Skutecznie. Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Żyrardowie” i „Efektywnie –Fachowo – Skutecznie. Rozwój Ekonomii Społecznej w Subregionie warszawsko – wschodnim”. Mimo iż okres realizacji przypadał w znacznej mierze na czas epidemii COVID-19, w ramach tych projektów:
 • prowadziliśmy działania w Warszawie i okolicznych powiatach: żyrardowskim, grójeckim, sochaczewskim, warszawskim-zachodnim, wołomińskim, legionowskim, otwockim i mińskim,
 • objęliśmy wsparciem ponad 1300 osób, w tym co najmniej 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dotarliśmy z wiedzą o ekonomii społecznej do 350 podmiotów ekonomii społecznej,
 • pomogliśmy utworzyć lub rozwinąć 10 przedsiębiorstw społecznych, w których w tym okresie pracę znalazło ok. 30 kolejnych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • 15 organizacjom pozarządowym pomogliśmy przygotować się, zarejestrować i rozpocząć prowadzenie działalności statutowej odpłatnej lub działalności gospodarczej,
 • przeprowadziliśmy ponad 1000 godzin doradztwa specjalistycznego i szkoleń dla PES, w ramach dopasowanych do potrzeb indywidualnych ścieżek wsparcia.
zamknij