Stowarzyszenie BORIS od 2011 roku realizuje projekty, których celem jest wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu. W latach 2011 – 2014 w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (Lider: FISE, Partner: BORIS) i Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej OWIES (BORIS, projekt realizowany samodzielnie):
W latach 2016 – 2019 zrealizowaliśmy kolejne dwa projekty OWES współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach m.st. Warszawa i warszawsko-wschodnim” (Lider: FISE, Partnerzy: BORIS, FRSO) oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko-zachodnim (Lider: BORIS, Partner: FISE). W ramach tych projektów:
W latach 2019 – 2021 zrealizowaliśmy dwa projekty OWES współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (Lider: FISE, Partnerzy: BORIS, FRSO) oraz Loklany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion żyrardowski (Lider: BORIS, Partner: FISE) oraz samodzielnie dwa projekty współfinasowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: „Efektywnie –Fachowo – Skutecznie. Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Żyrardowie” i „Efektywnie –Fachowo – Skutecznie. Rozwój Ekonomii Społecznej w Subregionie warszawsko – wschodnim”. Mimo iż okres realizacji przypadał w znacznej mierze na czas epidemii COVID-19, w ramach tych projektów: