Regulamin świadczenia usług LOWES

Regulamin świadczenia usług LOWES od 01.12.2019

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej

Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy instytucji

Załącznik 3 - Formularz wstępnej rekrutacji – osoba fizyczna

Załącznik 4 - Formularz wstępnej rekrutacji – osoba prawna

Załącznik 7 - Umowa o świadczenie specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego

Regulamin wsparcia finansowego LOWES

Regulamin wsparcia finansowego LOWES od 10.04.2019

Wniosek o przyznanie dotacji LOWES

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego LOWES

Umowa o udzielenie dotacji LOWES

Umowa na otrzymanie wsparcia pomostowego LOWES

wESpół wspieramy Ekonomię Społeczną 2022 - dokumenty konkursowe do pobrania

Regulamin udziału w programie wESpół 2022

Wniosek o przyznanie wsparcia wESpół 2022

Wzór sprawozdania wESpół 2022

Dane osobowe - klauzule informacyjne RODO

Informacja RODO dla Warszawskiego OWES

Informacja RODO dla Lokalnego OWES

Informacja RODO dla projektów MCPS

Status przedsiębiorstwa społecznego

Karta statusu przedsiębiorstwa społecznego

Definicja przedsiębiorstwa społecznego

Reintegracja społeczna i zawodowa

Publikacja Impuls ku zmianie. Włączanie do przedsiębiorstwa społecznego pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym

Standardy akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Standardy OWES 2021

Certyfikat akredytacji LOWES 2021

zamknij