Jakie wsparcie oferujemy?

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzą specjalistki i specjaliści z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, chcący towarzyszyć Ci na różnych etapach powstawania i rozwoju Twojego podmiotu ekonomii społecznej.

Dla tych, którzy planują:

Oferujemy szerokie wsparcie merytoryczne środowiskom zainteresowanym działaniem na rzecz ekonomii społecznej oraz specjalistyczne szkolenia, doradztwo i możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego dla osób oraz podmiotów chcących założyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej (PES) czy przedsiębiorstwo społeczne (PS).

Zwracając się do nas, możesz liczyć na:

Specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradcze

(wszystkie szkolenia dopasowujemy do państwa indywidualnych potrzeb)

Poniżej przedstawiamy przykładowe programy szkoleń i doradztwa, które oferujemy w LOWES. Po zbadaniu potrzeb szkoleniowych, będziemy tworzyć ścieżki szkoleniowo – doradcze dopasowane do potrzeb Twoich i Twojej organizacji.

/01
Oferta szkoleń i warsztatów - Wykaz przykładowych programów ramowych

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wzmocnieniu ekonomicznym i rozwoju NGO, ale wstydziliście się zapytać

Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS zaprasza serdecznie na spotkanie doradcze.

Kogo zapraszamy?

Przedstawicielki i przedstawicieli NGO

Po co?

Żeby przekazać i wzmocnić Waszą wiedzę na temat możliwości pozyskiwania środków i uniezależniania się od dotacji.

Jakie zagadnienia poruszymy?

Kiedy się widzimy?

dokładna data

od 16:00 do 19:00

Gdzie zapraszamy?

Do siedziby Stowarzyszenia BORIS, ul. Warecka 4/6,
wejście od Kubusia Puchatka

Wasze zgłoszenia przyjmują:

Stanisława Retmaniak

Animatorka

Magdalena Pachel

Doradczyni Kluczowa

Jak ekonomizować działania organizacji – zagadnienia wstępne

Cele spotkania:

Osoby uczestniczące:

Metoda pracy:

wykład, dyskusja, omówienie przykładów

Termin i czas trwania:

minimum 3 godziny

Program ramowy spotkania:

Prowadzący:

Stowarzyszenie BORIS.

Jak współpracować z wolontariuszami

Cele spotkania:

Wzmocnienie wiedzy na temat współpracy z wolontariuszami

Metoda pracy:

wykład, dyskusja, omówienie przykładów

Termin i czas trwania:

3 godziny

Program ramowy spotkania:

Prowadzący:

Stowarzyszenie BORIS

Warsztat wzmacniający relacje i otwierający możliwości współpracy

Cele spotkania:

Osoby uczestniczące:

Charakter spotkania:

Spotkanie ma charakter interaktywny i nastawione jest na nawiązanie relacji oraz na praktyczne podejście do tematu współpracy w szeroko rozumianym kontekście ekonomii społecznej.

Termin i miejsce:

do uzgodnienia

od 10:00 do 15:00

Prowadząca:

Stanisława Retmaniak, Animatorka OWES.

Program ramowy spotkania:

(Przerwy organizujemy w zależności od potrzeb grupy)

Kontakt:

Stanisława Retmaniak

Animator

Adres:

Stowarzyszenia BORIS
ul. Warecka 4/6 00-040 Warszawa
wejście od Kubusia Puchatka

W drodze do zmian – warsztat wzmacniający poczucie własnej wartości w kontekście planów zawodowych skierowany do klientów pomocy społecznej realizowany w ramach działań LOWES

Cele spotkania:

Osoby uczestniczące:

Metoda pracy:

Pracujemy metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników i uczestniczki, jesteśmy nastawieni na praktykę, odnosimy się do konkretnych przykładów i zagadnień, które wnosi grupa. Przygotowujemy przydatny skrypt dla każdej osoby oraz zaświadczenia o odbytym warsztacie.

Liczba osób w grupie:

od 6 do 16

Prowadzący:

Stowarzyszenie BORIS.

Czas trwania:

Jeden dzień – 8 godzin z przerwami ustalanymi z grupą, w tym z jedną dłuższą na posiłek (nie organizujemy cateringu) – możliwość dopasowania czasu i programu do potrzeb grupy.

Czas i miejsce warsztatu:

Ustalamy na bieżąco z zainteresowanymi instytucjami pomocy społecznej. Jeśli jest zebrana grupa oraz sala do przeprowadzenia warsztatu, przyjeżdżamy na miejsce z materiałami. Jest możliwość organizacji warsztatu w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie.

Program ramowy spotkania:

Rola ekonomii społecznej w aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w ujęciu praktycznym.
Szkolenie warsztatowe dla osób pracujących w pomocy społecznej.

Cele spotkania:

Osoby uczestniczące:

Przebieg i metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy i nastawione jest na praktyczne i adekwatne do potrzeb osób uczestniczących podejście do tematu ekonomii społecznej.

Pierwszego dnia będziemy towarzyszyli klientom pomocy społecznej na kolejnych etapach drogi, którą krok po kroku muszą przebyć, aby podjąć i utrzymać pracę. Natomiast drugiego dnia będziemy szukali sojuszników pracowników socjalnych do współpracy na rzecz budowania podmiotów ekonomii społecznej. Rezultatem szkolenia będzie zdobycie aktualnych informacji dot. stanu ekonomii społecznej oraz dostrzeżenie korzyści wynikających z jej rozwoju, jak również opracowanie wstępnej propozycji działań OPS zmierzających do zwiększenie efektywności procesu reintegracji społeczno-zawodowej dzięki wykorzystania ekonomii społecznej.

Prowadzący:

Stowarzyszenie BORIS.

Program ramowy spotkania:

I dzień 9:00-16:00

Etapy pracy z osobą bezrobotną – od motywowania do pracy oraz diagnozowania zasobów i problemów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Obiad ok. 12:30-13:00 (catering); przerwy kawowe w zależności od potrzeb grupy i trenerki

II dzień 9:00-16:00

Ekonomia społeczna w lokalnym systemie wsparcia dla osób poszukujących pracy

Obiad ok. 12:30-13:00 (catering); przerwy kawowe w zależności od potrzeb grupy i trenerki

OWES serdecznie zaprasza na cykl spotkań rozwojowych, wzmacniających kompetencje menadżerskie ludzi zarządzajacych PES i PS

Cele spotkania:

Osoby uczestniczące:

Przebieg i metody pracy:

Pracujemy metodami warsztatowymi i coachingowymi, aktywizującymi uczestników i uczestniczki, nastawiamy się na praktykę i dialog, odnosimy się do konkretnych przykładów i oraz zagadnień, które wnosi grupa.

Prowadzący:

Stowarzyszenie BORIS

Liczba osób w grupie:

od 6 do 14

Czas trwania:

6,5 godziny z przerwami ustalanymi wspólnie

Program ramowy spotkania 1. „Rola liderki/lidera w pracy Zespołu”:

od 9:00 do 16:00

Program ramowy spotkania 2.

od 9:00 do 16:00

/02
Doradztwo specjalistyczne dla Grup Inicjatywnych oraz PES i JST

Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Kontekst spółdzielni socjalnych osób prawnych. Praktyczne aspekty dotyczące stosowania klauzul społecznych.

Ekspert: Tomasz Schimanek

Istnieje możliwość dopasowania czasu i formy spotkania do potrzeb grupy.

Prawne aspekty rejestracji oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych osób prawnych. Rejestracja, wymagane dokumenty, statut, zatrudnianie pracowników.


Ekspertka: Aleksandra Pęcherzewska

1. Doradztwo finansowe związane z szczegółową, pogłębioną analizą założeń biznesplanu. Stworzenie planu finansowego oraz prognoz i przełożenie go na język części finansowej biznesplanu. Przygotowanie ostatecznego planu finansowego.

Eksperci: Marta Grabowiecka-Zmorska, Dorota Pieńkowska

2. Analiza i planowanie przepływów pieniężnych, budowanie polityki sprzedażowej w oparciu o analizę wyników finansowych. Profesjonalizacja zadań. Wsparcie w finansowych aspektach rozwoju PS.

Ekspertka: Marta Grabowiecka-Zmorska, Dorota Pieńkowska

Omówienie strategii promocji w odniesieniu do konkretnych problemów i potrzeb, strategia marketingowa i jak działać promocyjnie w PS, jak dojść do ceny odpowiedniej dla PS. Jak budować ofertę. Jak promować się w sieci i wykorzystywać portale społecznościowe.


Ekspert: Michał Szymanderski – Pastryk z ngo.pl

Tworzenie statutów nowych PS, zmiany w statutach już istniejących PES, przygotowanie dokumentów do KRS, rejestracja w KRS, wnoszenie poprawek do KRS. Umowy współpracy, umowy o pracę.

Eksperci: radca prawny Adrianna Maria Kowalska