Jeżeli Ty (lub grupa, którą reprezentujesz) chcesz:
  • podjąć pracę w miejscu, które nie tylko dba o zyski, ale też pomaga swoim pracownikom w ich otoczeniu oraz działa społecznie,
  • utworzyć firmę społeczną, która da pracę Tobie i osobom w podobnej sytuacji,
to w OWES pomożemy Ci przekuć pomysł w działanie!

Dla kogo?

Nasza oferta skierowana jest do osób indywidualnych, które:

Co oferujemy?

Zwracając się do nas, możesz liczyć na:
  • wsparcie specjalistów w zakładaniu i prowadzeniu podmiotu ekonomii społecznej, w tym pomoc m.in. w:
  • opracowaniu biznesplanu,
  • finansowo – prawnych aspektach rejestrowania i prowadzenia podmiotu, tworzenia miejsc pracy i zatrudniania,
  • wsparcie reintegracyjne dla potrzebujących do osób,
  • pomoc w nawiązywaniu relacji między lokalnymi partnerami (np. Urzędem Gminy, Urzędem Pracy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Zakładami Aktywności Zawodowej),
  • wsparcie w nawiązywaniu współpracy z ewentualnymi kontrahentami,
  • specjalistyczne szkolenia proponowane w ramach ścieżek szkoleniowo - doradczych,
  • możliwość ubiegania się o dotację na utworzenie miejsca pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i/lub wsparcie pomostowe związane z ich zatrudnieniem (wysokość dotacji - 21 020 zł na 1 miejsce pracy, wysokość wsparcia pomostowego, w zależności od faktycznych potrzeb, do ok. 1500 zł netto/miesięcznie na miejsce pracy, przez max. 6 miesięcy).

Wsparcie LOWES jest bezpłatne dla osób spełniających kryteria aktualnych projektów dofinansowanych ze środków publicznych.

Co zrobić, aby skorzystać ze wsparcia LOWES?

Krok pierwszy:

zorientuj się, czym jest ekonomia społeczna i jakie możliwości oferuje.

TUTAJ › możesz obejrzeć filmy,
TUTAJ › możesz przejrzeć dokumenty

Krok drugi:

skontaktuj się z jednym z animatorów OWES

Nie musisz mieć już super doprecyzowanych pomysłów, aby się z nami skontaktować.
Możesz zgłosić się do nas sam/sama lub z grupą, z którą chcesz założyć organizację
i wspólnie możemy porozmawiać o tym co chcesz/chcecie zrobić.

Jeśli jesteś z powiatu żyrardowskiego, sochaczewskiego, grójeckiego, legionowskiego lub wołomińskiego:

Stanisława Retmaniak

Jeśli jesteś z Warszawy:

Agata Słowińska

Jeśli jesteś z powiatu warszawskiego - zachodniego

Zbigniew Wejcman

Ścieżka wsparcia

Poznanie się – praca nad pomysłem na organizację

więcej informacji

W tym kroku przewidujemy, że spotkamy się raz albo dwa razy po to by określić co chcesz/ chcecie zrobić, po co chcesz to robić oraz jakiej zmiany oczekujesz. Podczas tych spotkań również wytyczymy początkowe zadania i działania jakie trzeba będzie podjąć, by zrealizować pomysł.

Diagnoza potencjału grupy inicjatywnej

więcej informacji

Na tym etapie staramy się zorientować, co możecie zrobić sami, by zrealizować Wasz pomysł, a w czym potrzebujecie naszego wsparcia. Sprawdzimy także, na jakich lokalnych partnerów możecie liczyć.

Budowanie przyjaznego środowiska dla rozwoju ekonomii społecznej

więcej informacji

Pomożemy Ci w nawiązaniu relacji z lokalnymi partnerami. Wspólnie z animatorem spotkacie się np. przedstawicielami JST. Animator przez cały okres pracy w Twoim środowisku będzie dbał o budowanie i utrzymanie pozytywnych relacji z otoczeniem.

Opracowanie koncepcji działalności przyszłej organizacji

więcej informacji

Na tym poziomie trzeba już „ubrać” pomysł w konkretny dokument (formularz wstępnej rekrutacji). Dzięki temu będzie możliwe skorzystanie z pomocy specjalistów, takich jak prawnik czy księgowy, oraz ze szkoleń z określonej branży.

Ocena koncepcji społeczno-ekonomicznej przez OWES

więcej informacji

W tym momencie pomysł opisany w dokumencie jest oceniany przez zespół LOWES. Tu sprawdzamy, na ile i jakiego wsparcia potrzebujesz i czy w ogóle pomysł w takim kształcie
ma szansę odnieść sukces. Zastanawiamy się także, czy mamy możliwość sfinansować te potrzeby.

Decyzja pozytywna

Indywidualna ścieżka wsparcia

więcej informacji

W tym kroku opiekę nad Twoją inicjatywą obejmie doradca kluczowy lub specjalista ds. rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Otrzymasz pomoc specjalistów w przygotowaniu dokumentów do rejestracji podmiotu ekonomii społecznej, niezbędne szkolenia i doradztwo dostosowane do Twoich potrzeb. Pomożemy Tobie i Twoim przyszłym pracownikom w jak najlepszym przygotowaniu przed startem.

Decyzja odmowna

Powrót do pracy nad koncepcją

więcej informacji

Czasami ktoś z zewnątrz może zwrócić uwagę na coś, czego na wstępnym etapie nie udało się wyłapać, ale dzięki ocenie zespołu jest możliwość, by pomysł przegadać jeszcze raz i poprawić.

Rejestracja podmiotu ekonomii społecznej

więcej informacji

Gdy już udało się zarejestrować organizację, nadal będziemy towarzyszyć Ci w pierwszych krokach, jak i w rozwoju - o tym przeczytasz w ofercie dla stowarzyszeń i fundacji lub przedsiębiorstw społecznych.

Zobacz filmy

Odtwórz wideo
jak założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych?
Odtwórz wideo
jak założyć spółdzielnię socjalną osób fizycznych?
Odtwórz wideo
jak zdobyć wsparcie z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej?
zamknij