Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia BORIS za 2019 rok do pobrania TUTAJ>
Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia BORIS za 2018 rok do pobrania TUTAJ>
Sprawozdania merytoryczne FISE są do pobrania TUTAJ>
Sprawozdania finansowe obydwu podmiotów dostępne są w KRS>   (numer KRS BORIS: 0000149445, numer KRS FISE: 0000026197)

zamknij