Wspieramy rozwój gospodarczy organizacji pozarządowych. Pomagamy mieszkańcom, działaczom, organizacjom i samorządom tworzyć przedsiębiorstwa społeczne na Mazowszu.

Wspieramy rozwój gospodarczy organizacji pozarządowych. Pomagamy mieszkańcom, działaczom, organizacjom i samorządom tworzyć przedsiębiorstwa społeczne na Mazowszu.

Uwaga

Prowadzimy nabór:
- mieszkańców Mazowsza* zamierzających utworzyć podmiot ekonomii społecznej
- mazowieckich* organizacji potrzebujących wsparcia w rozwoju i/lub uruchomieniu działalności odpłatnej/gospodarczej
- grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego oraz miejsc pracy dla osób defaworyzowanych na Mazowszu.

czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą opisaną w sekcjach dla poszczególnych grup oraz do kontaktu z animatorami OWES.

Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Wsparcie OWES jest bezpłatne dla osób / podmiotów spełniających kryteria aktualnych projektów dofinansowanych ze środków publicznych.

* z powiatów: żyrardowskiego, sochaczewskiego, grójeckiego, warszawskiego-zachodniego, legionowskiego, wołomińskiego, otwockiego, mińskiego i m.st. Warszawy.

(data publikacji: 02.09.2019)

Kim jesteś?

wybierz
odpowiednią dla siebie sekcję

osobą indywidualną
lub grupą nieformalną

organizacją
społeczną

przedsiębiorstwem
społecznym

instytucją
samorządową

Kilka słów o nas

LOWES jest Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu, prowadzonym przez dwie warszawskie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Oferujemy wsparcie merytoryczne dla środowisk zainteresowanych działaniem na rzecz ekonomii społecznej,  pomagamy zakładać i  rozwijać podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne.

Powiat sochaczewski

Powiat legionowski

Powiat wołomiński

Powiat żyrardowski

Powiat miński

Powiat otwocki

Powiat grójecki

P. warszawski-zachodni

Warszawa

Kilka słów o nas

LOWES jest Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu, prowadzonym przez dwie warszawskie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Oferujemy wsparcie merytoryczne dla środowisk zainteresowanych działaniem na rzecz ekonomii społecznej,  pomagamy zakładać i  rozwijać podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne.

Inspiracje

Odtwórz wideo
jak założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych?
Odtwórz wideo

jak założyć spółdzielnię socjalną osób fizycznych?

Odtwórz wideo
jak zdobyć wsparcie z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej?

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest prowadzony
przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

zamknij