Wspieramy rozwój gospodarczy organizacji pozarządowych. Pomagamy mieszkańcom, działaczom, organizacjom i samorządom tworzyć przedsiębiorstwa społeczne na Mazowszu.

Wspieramy rozwój gospodarczy organizacji pozarządowych. Pomagamy mieszkańcom, działaczom, organizacjom i samorządom tworzyć przedsiębiorstwa społeczne na Mazowszu.

czytaj więcej

Od 10 marca 2020 trwa kampania #WłaśniePoTo. Mówimy o marzeniach o świecie, w którym stawia się w centrum godność człowieka, poczucie sensu, dobro, empatię, przedsiębiorczość i odpowiedzialność.

Chcemy pokazać, czym jest przedsiębiorczość społeczna i jak rozwiązywać problemy społeczne za pomocą metod biznesowych. Wszystko, czego chcielibyście się dowiedzieć o kampanii, znajdziecie tutaj .

Kim jesteś?

wybierz
odpowiednią dla siebie sekcję

osobą indywidualną
lub grupą nieformalną

organizacją
społeczną

przedsiębiorstwem
społecznym

instytucją
samorządową

Kilka słów o nas

LOWES jest Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu, prowadzonym przez dwie warszawskie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Oferujemy wsparcie merytoryczne dla środowisk zainteresowanych działaniem na rzecz ekonomii społecznej,  pomagamy zakładać i  rozwijać podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne.

Powiat sochaczewski

Powiat legionowski

Powiat wołomiński

Powiat żyrardowski

Powiat miński

Powiat otwocki

Powiat grójecki

P. warszawski-zachodni

Warszawa

Kilka słów o nas

LOWES jest Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu, prowadzonym przez dwie warszawskie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Oferujemy wsparcie merytoryczne dla środowisk zainteresowanych działaniem na rzecz ekonomii społecznej,  pomagamy zakładać i  rozwijać podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne.

Inspiracje

Odtwórz wideo
jak założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych?
Odtwórz wideo

jak założyć spółdzielnię socjalną osób fizycznych?

Odtwórz wideo
jak zdobyć wsparcie z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej?

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest prowadzony
przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

zamknij