Regulamin świadczenia usług LOWES

Regulamin świadczenia usług LOWES od 01.04.2019

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej

Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy instytucji

Załącznik 3 - Formularz wstępnej rekrutacji – osoba fizyczna

Załącznik 4 - Formularz wstępnej rekrutacji – osoba prawna

Załącznik 7 - Umowa o świadczenie specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego

Regulamin wsparcia finansowego LOWES

Regulamin wsparcia finansowego LOWES od 10.04.2019

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego

Umowa o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego

Status przedsiębiorstwa społecznego

Karta statusu przedsiębiorstwa społecznego

nazwa kolejnego dokumentu do pobrania

nazwa kolejnego, kolejnego dokumentu do pobrania

zamknij